وزیر ارشاد حمید محمدی را به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت معرفی کرد

شما ممکن است این را هم بپسندید