وزیر ارشاد حمید محمدی را به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت معرفی کرد

مطالب مرتبط