آشتیانی: «ساخت اجتماعی واقعیت» را بخوانید

منوچهر آشتیانی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب “ساخت اجتماعی واقعیت» را برای مطالعه در ایام پایانی هفته پیشنهاد داد و افزود: این کتاب یکی از مهمترین آثاری است که مخاطبان باید آن را مطالعه کنند. اگر چه برگر و لاکمان در پدیدارشناسی از کوچکترین‌ها هستند و در واقع تئوری مید را بیان می‌کنند اما کار مهمی که می‌کنند این است که نام کتاب را “ساخت اجتماعی واقعیت» می‌گذارند نه “ساخت واقعیت اجتماعی» چرا که واقعیت اجتماعی بدیهی است و ما داریم درباره ساخت آن بحث می‌کنیم، یعنی واقعیت زمانی وجود دارد که اجتماع وجود داشته باشد و این اجتماع است که به شما می‌گوید واقعیت چیست، یعنی تفکر جامعه زاد است. این تئوری برگر و لاکمن و در واقع هوسرل است.

وی افزود: جامعه، خرد، آگاهی و… توسط جامعه پدید می‌آیند بنابراین وقتی می‌گوییم ساخت اجتماعی واقعیت، سوال این است که چه کسی این واقعیت را می‌سازد؟ لاکمان و برگر معتقدند جامعه این کار را انجام می‌دهد وقتی به جامعه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جمع فکر می‌کند و این بنیاد ذهنی است که جامعه را به وجود می‌آورد.

آشتیانی با پیشنهاد مطالعه کتاب “ذهن بی‌خانمان نوسازی و آگاهی» نوشته پیتر برگر اضافه کرد: در این کتاب سه تن از جامعه‌شناسان معاصر درباره تأثیر فرایند “نوگرایی» و نهادهای مدرن بر “آگاهی» به‌ویژه در جوامع “جهان سوم» نظرات خود را بیان کردند و مطالعه این اثر نیز می‌تواند برای مخاطبان مفید باشد.

کتاب “ذهن بی‌خانمان نوسازی و آگاهی» جریان‌های مخالف نوگرایی در شکل‌های “نوسازی ستیزی» و “نوسازی زدایی» در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. درحالی‌که جریان اول به‌صورت واکنش بنیادگرایانه “سنت» در برابر “مدرنیته» در جوامع جهان سوم بروز می‌کند، جریان دوم در شکل واکنش “ضد فرهنگ» در برابر سیطره “عقلانیت ابزاری» در جوامع “فرا-صنعتی» ظاهر می‌شود. این کتاب توسط نشر نی منتشر شده است.