بررسی «خواب آشفته تکنوکراسی ایرانی» در شماره جدید خردنامه همشهری

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) “خردنامه» در بخش‌های مختلفی از جمله گزارش خبری، باشگاه نویسندگان، مصاحبه ماه و معرفی کتاب با پرونده‌هایی با عناوین “عدالت در صدر»، “دیالکتیک ایمان و کیان»، “پایان هنر در کشاکش مجادلات» و “آیا سمفونی جهاد در مدیریت کشور نواخته می‌شود» به چاپ رسیده است.

در بخش باشگاه نویسندگان، محسن سلگی در مقاله “دین‌پژوهی دگراندیشان» به نقد و بررسی نظریات مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش، سید حسین نصر، مصطفی ملکیان و محمد مجتهد شبستری پرداخته است. “کامران علیه مرتضی» نیز عنوان یادداشتی است که به بهانه یک مستند، قرائت‌های مختلف از زندگی شهید سید مرتضی آوینی را واکاوی کرده و نحوه مواجه درست با او را تبیین کرده است.

خردنامه به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر در پرونده‌ای با عنوان “عدالت در صدر»، اندیشه اقتصادی این نظریه‌پرداز اسلامی را مورد بررسی قرار داده است.

این نشریه در شماره جدید خود به سراغ فیلسوف نوصدرایی رفته و در گفتگوی محمد محسن راحمی با استاد پارسانیا، ربط انقلاب اسلامی و حکمت صدرایی، نظریه امتناع و دانش اجتماعی مسلمین را مورد بحث قرار داده است. در کنار “مصاحبه ماه»، مجتبی نامخواه و قاسم ابراهیمی‌پور در دو یادداشت با عناوین “کوشش در کشاکش سنت و تجدد» و “دانش اجتماعی مسلمین بازتولید میراث فکری اسلامی» به تبیین پروژه فکری پارسانیا پرداخته‌اند.

خردنامه با پرونده “دیالکتیک ایمان و کیان»، در گفت‌‌وگو با موسی حقانی و ناصر فکوهی به مناقشه اسلامیت و ایرانیت ورود کرده است. فکوهی در گفت‌‌و‌گوی صریح خود، اندیشه ایرانشهری را صورت روتوش شده فاشیسم دانسته و موسی حقانی از سراب حذف اسلامیت از ایرانیت سخن گفته است.

نزاع علمی سید جواد طباطبایی و شریف لک‌زایی سوژه بخش گزارش خبری است و در آن یادداشت‌هایی با عنوان “نظریه پردازی در تنگنای ذهنیت ایدئولوژیک» و “امتناع اندیشه نظریه پرداز امتناع» به چشم می‌خورد.

“آیا سمفونی جهاد در مدیریت کشور نواخته می‌شود؟» عنوان پرونده دیگری است که در آن ضرورت جایگزینی مدیریت جهادی با مدیریت تکنوکرات در میزگردی با حضور سیدجواد میری، اصغر مهاجری و علیرضا چیت سازیان مورد بحث قرار گرفته است. “پروتکل‌های انقلابی‌گری برای مدیریت جهادی» و “خواب آشفته تکنوکراسی ایرانی» از دیگر مطالب جالب توجه این پرونده است.

“پایان هنر در کشاکش مجادلات» عنوان آخرین پرونده این شماره خردنامه همشهری است. در این پرونده نوئل کرول در مقابل ایده “پایان هنر» ایستاده است.

صد و هفتاد و سومین شماره خردنامه در ۱۶۴ صفحه به سردبیری جعفر حسن‌خانی منتشر شده است.