عالم: «ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» را مطالعه کنید

دکتر عبدالرحمان عالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب “ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» اثر آلفرد سیبلی را برای شناخت تاریخ سیاسی جهان غرب بخوانید.

وی افزود: مولف در این اثر افکار و اندیشه‌های سیاسی جهان غرب را بررسی می‌کند. وی از اندیشه سیاسی یهودیت آغاز و بعد یونان و جریان فکری آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و سپس روم و سده‌های میانه را بررسی می‌کند.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: ویژگی عمده کتاب در این است که فکر سیاسی را با وقایع و رخدادهای سیاسی دنبال می‌کند. مولف نگاهی جامعه‌شناسی سیاسی تاریخی به مسائل دارد و تالیف خود را با ترکیبی از جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ ارائه می‌دهد و تا نیمه قرن بیستم می‌آید و آخرین بحث‌های آن نیز در رابطه با فاشیسم و نازیسم است.

نگاهی به کتاب

این کتاب با هدف نشان دادن عرصه و ماهیت بحث سیاسی در سنت غرب طی ۳۰۰۰ سال یا بیش تر از آن طرح‌ریزی شده است و در نظر ندارد یک موضوع را مورد بررسی تخصصی قرار دهد یا ادعا نمی‌کند همه‌ موضوع‌ها را گذرا می‌سنجد، بلکه مانند بسیاری از نوشته‌های همانند، برداشتی است گزینشی از آن‌چه نویسنده یکی از چند جریان بزرگ اندیشه و ایدئولوژی‌های سیاسی می‌داند، هم اندیشه‌هایی است که از لحاظ تاریخی اثرگذار بوده‌اند و هم آن‌هایی که از لحاظ توان تحلیلی اهمیت داشته‌اند.

نویسنده اندیشه‌ها را پاسخی به بحران‌ها و تحولات تاریخی و هم شکل‌دهنده‌ی آن‌ها می‌داند. افزون بر آن، ممکن است سوگیری‌های فرهنگی و منافع طبقاتی از این حدود فراتر روند و به بخشی از “واقعیت» دست یابند، اما نظام‌های فکری را اغلب به‌شدت مشروط و به‌دقت تعیین حدود کرده‌اند. خود ماهیت واقعیت سیاسی هم مساله‌ای است که از برخی جهات معین، احتمالا امروزه هیچ راه حل نزدیک‌تر و بهتری از گذشته‌ زمان ارسطو ندارد.

اندیشه‌های سیاسی باید با توجه به زندگینامه‌ی اندیشمند از دیدگاه‌های تاریخ، فلسفه و علم مورد بررسی قرار گیرند؛ برای درک و فهم پیشینه و زمینه، کاربردها، تأثیرات و نقدها و انتقادها هیچ رمز جادویی وجود ندارد.

کتاب “ایده‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی» اثر آلفرد سیبلی با ترجمه دکتر عبدالرحمان عالم در 1072 صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و به بهای 65هزار تومان از سوی نشر نی به چاپ رسیده است.